• ابحث عن العقارات
  • اخبار منا
Emlak alımında oluşan masraflar
من نحن

Çoğu Avrupa ülkesinin aksine Türkiye’de Gayrimenkul devrinden Noter değil Tapu Müdürlüğü memuru sorumludur. Devir işlemi esnasında Tapu Müdürlüğü'nde alıcının ve satıcının da bulunması yasal bir gerekliliktir. İsternirse bu gereklilik bir vekaletname ile 3. şahıslara devir edilebilir. Devir işlemi sonunda Tapu belgenizi teslim alırsınız.

Tapu Devir Vergisi: Tapu Müdürlüğün'e beyan edilen değerin %4’u vergi olarak ödenir.

Pazarlık sonucu oluşan bir antlaşma yoksa, kanunun belirttiği şekilde vergi dağılımı şöyledir. %1,65 alıcı öder ve % 1,65 +145 TL döner sermaye harcını satıcı öder)

Bu meblağ T.C Ziraat Bankasına yatırılır. Bunun için gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeden "asgari beyan değeri" alınır. Belediye beyan değerinden düşük satış bedeli gösterilemez. Aksi taktirde sonradan vergi cezası alırsınız.

Tapu İşlem Masrafı 2011: Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne döner sermaye harcı ödenir. 145 TL

Ferdi İskan: Sadece kat mülkiyeti olan bağımsız bölümler için gereklidir. Gayrimenkulün konumu ve boyutuna göre yaklaşık olarak 600 TL

Emlakcı Komisyonu: Yetkili emlakçılar hem alıcıdan ve hem satıcıdan sözleşme meblağının %3’ünü alırlar.

Avukat Masrafı: İstediğiniz takdirde sözleşme bedelinin %1 karşılığında (1200.-€ + %18 KDV’den düşük olmamak şartıyla) Avukat tutabilirsiniz. Avukat riskinizi en aza indirgeyebilir.

Vekaletname masrafı: yaklaşık 75 TL

Sürekli Masraflar

Emlak Vergisi: Belediyenin belirlediği emlak değerinin %0.1 kadar her yıl en geç Mart ayı sonuna kadar ödenmelidir.

Ev Sigortası: Bu 150 TL ile 250 TL arasında bir değer çıkacaktır. Gayrimenkulün ebadı ve niteliği önemlidir. 

Haberler